Veri Tabloları
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (harcamalar yöntemiyle, cari fiyatlarla)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (harcamalar yöntemiyle, 1998 fiyatlarıyla)
 • Yerleşik ve Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Tüketimi (cari fiyatlarla)
 • Yerleşik ve Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Tüketimi (1998 fiyatlarıyla)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (üretim yöntemiyle, cari fiyatlarla)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (üretim yöntemiyle, 1998 fiyatlarıyla)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Deflatörleri (harcamalar yöntemiyle, 1998=100)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Deflatörleri (üretim yöntemiyle, 1998=100)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (mevsimsellik etkisinden arındırılmış ve trend)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Uzun Seriler)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Nüfus (Uzun Seriler)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla: Harcamalar Yöntemiyle (Uzun Seriler)
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla: Üretim Yöntemiyle (Uzun Seriler)
 • Tasarruf ve Yatırım Oranları (Uzun Seriler)
 • Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı (Uzun Seriler)
 • Ekonominin Genel Makro Dengesi (cari fiyatlarla)
 • Ekonominin Genel Makro Dengesi (1998 fiyatlarıyla)
 • Sanayi Üretimi
 • Sanayi Üretimi: Takvim ve Mevsimsellik Etkilerinden Arındırılmış
 • Sanayi Üretimi
 • Kapasite Kullanımı
 • Kapasite Kullanım Oranı: Mevsimsellikten Arındırılmış
 • Tüketim Endeksleri
 • Sanayi Ciro Endeksi
 • Ticaret ve Hizmet Ciro Endeksleri
 • Sanayi Sipariş Endeksi
 • Protestolu Senetler
 • Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi
 • TCMB Beklenti Anketi
 • CNBC-e Endeksleri
 • TCMB-TUIK Tüketici Güven Endeksi
 • TCMB Eğilim Anketi
 • Reel Sektör Güven Endeksi
 • TEPAV Perakende Güven Endeksi
 • Sektörel Güven Endeksleri
 • Dış Ticaret Beklenti Anketi
 • Erste / ZEW Finansal Piyasalar Anketi
 • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
 • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (mevsimsellikten arındırılmış)
 • Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksleri
 • Ana Kategorilerin Aylık Enflasyona Etkisi
 • TÜFE Ağırlıkları
 • TÜFE Ortalama Fiyatlar
 • AB Harmonize TÜFE: Detaylar
 • AB Harmonize TÜFE: Mal ve Hizmet
 • AB Harmonize TÜFE: Çekirdek Göstergeler
 • Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
 • ÜFE Ağırlıkları
 • Fiyat Endeksleri (Uzun Seriler)
 • ITO Ücretliler Geçinme Endeksi
 • İllere Göre Enflasyon
 • Sivil İşgücü İstatistikleri
 • Sivil İşgücü İstatistikleri
 • İşgücü Piyasası Oranları (Uzun Seriler)
 • İşgücü Piyasası Oranları (Uzun Seriler)
 • Sivil İşgücü İstatistikleri: Mevsimsellik Etkilerinden Arındırılmış
 • Sivil İşgücü İstatistikleri: Kent ve Kır
 • İşgücünün Eğitim Seviyesine Göre Dağılımı
 • İstihdamın Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı
 • İstihdamın Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (Uzun Seriler)
 • İstihdamın İşyerindeki Durumu
 • Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Olmayan İstihdam
 • Kamu İstihdamı
 • İş Arama Sürelerine Göre İşsizler
 • İşsizlik Başvuruları
 • İllere Göre İşsizlik Oranı
 • İllere Göre İşgücüne Katılım Oranı
 • İşçi Başına Verimlilik
 • Saat Başına Verimlilik
 • Üretimde Çalışan Kişi Sayısı
 • Üretimde Çalışılan Saat Sayısı
 • Brüt Ücret Maaş Endeksi
 • Birim Ücret Endeksi
 • İşgücü Maliyeti Endeksi
 • Saatlik Kazanç Endeksi
 • Saatlik Kazanç Dışı İşgücü Maliyeti Endeksi
 • Asgari Ücret
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli İkramiyeleri
 • İşçi Başına Verimlilik (Uzun Seriler)
 • Saat Başına Verimlilik (Uzun Seriler)
 • Reel Ücret Endeksi (Uzun Seriler)
 • Birim Ücret Endeksi (Uzun Seriler)
 • İllere Göre Nüfus
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Nüfus
 • Hanehalkı Kullanılabilir Gelirlerin Dağılımı
 • Yoksulluk İstatistikleri
 • Göç İstatistikleri
 • Sağlık Harcamaları
 • AR-GE Harcamaları
 • Kamu Kesimi Sosyal Harcama İstatistikleri
 • Otomotiv Sektörü
 • Konut Satışları
 • Yapı İnşaat İzinleri
 • Yapı Kullanma İzinleri
 • Bina Maliyet Endeksi
 • Elektrik Üretimi
 • Elektrik Tüketimi
 • Turizm İstatistikleri
 • İnşaat Endeksi
 • REIDIN Konut Fiyat Endeksleri
 • MB Konut Fiyat Endeksi
 • Dış Ticaret: Geniş Ekonomik Gruplar Sınıflamasına Göre (GEGS)
 • Dış Ticaret: Ekonomik Faaliyetlere Göre (USSS)
 • Dış Ticaret: Standart Ticaret Sınıflamasına Göre (USTS)
 • İhracat ve İthalat: Takvim ve Mevsimsellik Etkilerinden Arındırılmış
 • Dış Ticaret: Döviz Türlerine Göre
 • Dış Ticaret: Coğrafi Sınıflandırmaya Göre
 • İhracat: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
 • Dış Ticaret İstatistikleri (Uzun Seriler)
 • Ülke ve Serbest Bölgelere Göre İhracat
 • Ülke ve Serbest Bölgelere Göre İthalat
 • İllere Göre İhracat
 • İllere Göre İthalat
 • Dış Ticaret: Fasıllara Göre
 • Dış Ticaret Birim Değer Endeksi: Geniş Ekonomik Gruplar Sınıflamasına Göre (GEGS)
 • Dış Ticaret Hacim Endeksi: Geniş Ekonomik Gruplar Sınıflamasına Göre (GEGS)
 • Dış Ticaret Birim Değer Endeksi: Ekonomik Faaliyetlere Göre (USSS)
 • Dış Ticaret Hacim Endeksi: Ekonomik Faaliyetlere Göre (USSS)
 • Dış Ticaret Miktar Endeksleri: Takvim ve Mevsimsellik Etkilerinden Arındırılmış
 • Dış Ticaret Endeksleri (Uzun Seriler)
 • Ödemeler Dengesi
 • Ödemeler Dengesi
 • Reel Döviz Kuru (Fiyat Endeksleri Bazlı)
 • Reel Döviz Kuru (Uzun Seriler)
 • Reel Efektif Döviz Kuru (Birim İşgücü Maliyeti Bazlı )
 • Dış Borç Stoku
 • Dış Borcun Döviz Kompozisyonu
 • Dış Borcun Döviz Kompozisyonu
 • Net Dış Borç Stoku
 • Net Dış Borç Stoku
 • Eurobond Stoku
 • Kısa Vadeli Dış Borç Stoku
 • Kısa Vadeli Dış Borç Stoku
 • Uluslararası Rezervler
 • Dış Borç Geri Ödemeleri (Hazine verileri)
 • Dış Borç Geri Ödemeleri (TCMB verileri)
 • Dış Borç Geri Ödemeleri (TCMB verileri)
 • Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu
 • Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu
 • Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Pozisyonu
 • Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Pozisyonu (Anket Verisi)
 • Özel Sektör Uzun Vadeli Kredi Borcu: Borçluya ve Alacaklıya Göre
 • Özel Sektör Uzun Vadeli Kredi Borcu: Borçluya ve Alacaklıya Göre
 • Özel Sektör Uzun Vadeli Kredi Borcu: Sektörlere Göre
 • Özel Sektör Uzun Vadeli Kredi Borcu: Sektörlere Göre
 • Dogrudan Yabancı Yatırım (sektörlere göre)
 • Doğrudan Yabancı Yatırım (sektörlere göre)
 • Doğrudan Yabancı Yatırım (ülkelere göre)
 • Doğrudan Yabancı Yatırım (ülkelere göre)