Grafikler
 • GSYH Büyümesi (yıllık, %)
 • GSYH Büyümesi (takvim-mevsimsellik etkisinden arındırılmış, 3-aylık, %)
 • GSYH (takvim-mevsimsellik etkisinden arındırılmış, milyon TL)
 • Büyümenin Kaynakları: Harcamalar (geçen sene GSYH'ye oran)
 • Büyümenin Kaynakları: Harcamalar (geçen sene GSYH'ye oran)
 • Büyümenin Kaynakları: Üretim (geçen sene GSYH'ye oran)
 • Özel Tüketim ve Yatırım Büyümesi (yıllık, %)
 • GSYH Büyümesi: Üretim Tarafından (yıllık, %)
 • GSYH ve Sanayi Uretimi (yıllık, %)
 • Çıktı Açığı (milyon TL)
 • Tasarruf - Yatırım Dengesi (GSYH'ye % oran olarak)
 • Toplam Tasarruflar (GSYH'ye % oran olarak)
 • Uzun Vadeli Görünüm: GSYH ve Kişi Başında GSYH Büyümesi (%, 5-yıllık hareketli ortalama)
 • GSYH Büyümesi (yıllık, %)
 • Uzun Vadeli Görünüm: Kişi Başına GSYH (USD)
 • Uzun Vadeli Görünüm: GSYH Büyümesi (%)
 • Sanayi Üretimi (yıllık, %)
 • Sanayi Üretimi (takvim ve mevsimsellik etkilerinden arındırılmış, aylık, %)
 • Sanayi Üretimi (takvim ve mevsimsellik etkilerinden arındırılmış)
 • Kapasite Kullanımı (%)
 • Tüketim Endeksi (yıllık, %)
 • Tüketim Endeksi (mevsimsellikten arındırılmış, %, 3-aylık hareketli ortalama)
 • Enflasyon Beklentileri (%)
 • Tüketici Güveni ve Reel Sektör Güveni
 • TÜFE ve ÜFE Enflasyonu (12-aylık, %)
 • TÜFE ve Çekirdek Enflasyon (12-aylık, %)
 • TÜFE Enflasyonu (mevsimsellikten arındırılmış, aylık, %)
 • Ana Kategorilerin Aylık Enflasyona Etkisi (%)
 • TÜFE: Mal ve Hizmet (AB tanımlı, 12-aylık, %)
 • TÜFE Enflasyonu: Gıda ve Gıda Dışı (12-aylık, %)
 • ÜFE Enflasyonu ve Petrol Fiyatları (12-aylık, %)
 • ÜFE Enflasyonu ve Döviz Kuru (12-aylık, %)
 • Uzun Vadeli Görünüm: TÜFE Enflasyonu (12-aylık, %)
 • İşsizlik Oranı (%)
 • İşsizlik Oranı (%, 4-çeyreklik hareketli ortalama)
 • İşgücüne Katılma ve İstihdam Oranı (mevsimsellikten arındırılmış, %)
 • Sivil İşgücü İstatistikleri: Mevsimsellik Etkilerinden Arındırılmış (kişi)
 • Sektörlere Göre İstihdamdaki Değişim (kişi)
 • İşsizlik Oranındaki Yıllık Değişim (%)
 • Sektörlere Göre İstihdam (kişi, 12-aylık hareketli ort.)
 • İstihdamın Yapısı: Kadın - Erkek
 • Uzun Vadeli Görünüm: İşsizlik Oranı (%)
 • Verimlilik ve Reel Ücret (yıllık, %)
 • Otomobil Satışları (yıllık, %)
 • Elektrik Tüketimi (yıllık, %)
 • İnşaat Üretimi (yıllık, %)
 • Turizm Göstergeleri (12-aylık toplam olarak)
 • Dış Ticaret Dengesi: Enerji ve Enerji Dışı (milyon USD, 12-aylık toplam)
 • İhracat ve İthalat Büyümesi (12-aylık, %)
 • Enerji Açığı ve Petrol Fiyatları
 • Dış Ticaret Açığı (GSYİH'ye % oran olarak)
 • Uzun Vadeli Görünüm: Dışa Açıklık
 • İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)
 • İhracat ve İthalat: Mevsimsellik Etkilerinden Arındırılmış
 • İhracat: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) (yıllık, %)
 • İhracat ve İthalat Hacmi (yıllık, %, 3-aylık hareketli ortalama)
 • Dış Ticaret Haddi (2003=100)
 • Cari Denge (12-aylık toplam, milyon USD)
 • Cari Denge ve Dış Ticaret Dengesi (12-aylık toplam, milyon USD)
 • Cari Açık: Enerji Dışı (GSYİH'ye % oran olarak)
 • Uzun Vadeli Görünüm: Cari İşlemler Dengesi (GSYİH'ye % oran olarak)
 • Sermaye Hesabı: Özel Sektör Borçlanması ve DYY (12-aylık toplam, milyon USD)
 • Sermaye Hesabı: Seçilmiş Kalemler (12-aylık toplam, milyon USD)
 • Genel Hükümetin Yerleşik Olmayanlara Menkul Kıymet Satışı (12-aylık toplam, milyon USD)
 • Uzun Vadeli Görünüm: Sermaye Dengesi ve DYY (GSYİH'ye % oran olarak)
 • Ödemeler Dengesi (milyon USD)
 • Sermaye Hesabı: Seçilmiş Kalemler (milyon USD)
 • Reel Efektif Döviz Kuru
 • Uzun Vadeli Görünüm: Reel Effektif Döviz Kuru
 • Birim İşgücü Maliyeti Bazlı Reel Döviz Kuru
 • Dış Borç Stoku (GSYİH'ye % oran olarak)
 • Özel Sektör Dış Borcu (GSYH'ye % oran olarak)
 • Net Uluslararası Rezerv Pozisyonu (GSYİH'ye % oran olarak)
 • Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu: Yurtdışı Mevduatlar (milyon USD)
 • Brüt Rezervler
 • Finansal Entegrasyon (GSYİH'ye % oran olarak)
 • Özel Sektör Açık Pozisyonu
 • Doğrudan Yabancı Yatırım (Net)
 • Doğrudan Yatırımlar (12-aylık toplam, cari açığa % oran olarak)